Tabiat ve Jeoloji Deney Alanları


TABİAT: Kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların hepsini kapsar.


JEOLOJİ: Dünya’nın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır.


Coriolis Kuvveti


Bunu ilk kez 1835 yılında Fransız bilgini Gustave Gaspard Coriolis (1792-1843) tanımlamış olup onun adıyla anılmaktadır. Dünya’nın dönmesi sonucunda oluşan, birim kütleye etki eden saptırıcı güçtür. Bu gücün ya da etkinin büyüklüğü enlem derecesi ile hava kütlesinin hareket hızına bağlıdır. Bu kuvvetin etkisiyle, kuzey yarımkürede hareket yönü sağa doğru, güney yarımkürede ise sola doğru saptırılır. Değeri kutuplarda en yüksek, ekvator da ise sıfırdır.


Sismik Ses Dalgaları:


Yer kabuğunun ani enerji boşalması üzerine sismik ses dalgaları meydana gelir. Bu dalgalar deprem dalgalarıdır. Ölçümü sismograf adı verilen ölçüm cihazları ile yapılmaktadır.


Sismik ses dalgalarının yayılma hızı cismin yoğunluğuna ve elastikiyetine bağlı olarak değişmektedir.


Tabiat ve Jeoloji Deney Alanları - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Bursa Bilim Merkezi Nedir? Bilim ve Teknoloji Merkezi İletişim
Bursa Büyükşehir Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.