Suyun Serüveni


Bugün kullandığımız suyun milyonlarca yıldır dünyada bulunduğu ve miktarının çok fazla değişmediği doğrudur. Dünyada su hareket eder, formu değişir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz. Buna Hidrolojik Döngü (Su Döngüsü) denir.

Su döngüsünü oluşturan basamaklar

Bu döngüde suyun hareket etmesini sağlayan beş değişik olay vardır:

1- Yoğunlaşma (kondansasyon),
2- Yağış (precipitation),
3- Toprağa geçiş (Infiltration) ve yeraltı sularının oluşumu,
4- Yüzeyel akıntı (Runoff) ve yüzey suları ile yeraltı sularının oluşumu,
5- Buharlaşma (Evapotranspiration)

Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur, koşullar uygun olduğunda yağış meydana gelir. Yağış şeklinde yeryüzüne düşen su, toprağa sızarak yeraltı sularına veya yüzeysel akıntı olarak okyanuslara, denizlere karışır. Yüzey sularının buharlaşmasıyla su atmosfere geri döner.

Yağmur suyundan başlayan, evlerimize kadar uzanan H₂O öyküsü.


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi özel galerinden biri olan suyun serüveni deney düzenek alanı, öğrencilere ve yetişkin ziyaretçilere suyun çarpıcı temizlenme ve kullanıma hazırlanma öyküsü sunmaktadır.


Su arıtma tesislerinin benzer bir ölçütü olarak hazırlanmış suyun serüveni düzeneği sayesinde toprağa düşen yağmur suyu barajlardan çekilerek, arıtma tesislerindeki kimyasal analizleri gösterilmektedir. Deney sonunda temizlenen su ev, fabrika ve tarım bölgelerine ulaştırılarak döngü tamamlanmış olur.


Suyun Serüveni - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Bursa Bilim Merkezi Nedir? Bilim ve Teknoloji Merkezi İletişim
Bursa Büyükşehir Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.